• Data publikacji: 17 lipca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


SAKO-PTZ.20.3.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020  uprzejmie informuje, iż:

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Data wytworzenia: 17-07-2017
Data wprowadzenia: 17-07-2017

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Info _portal IP WRPO 2014+_wybór Wykonawcy_usługi pocztowe_17072017 375 KB