W postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dotyczącego sukcesywnego świadczenia usług cateringowych podczas 19-stu dwudniowych warsztatów na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wygrała firma: DANA Natalia Michalska-Miłek z siedzibą Bu’a Caffe, ul. Nowy Świat 14, 62-800 Kalisz, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Info wybór wykonawcy usługi cateringowe 18.06.2018 458 KB