• Data publikacji: 29 lutego 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na obsługę prawną Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania
i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, złożyła:

Kancelaria Adwokacka
Agata Kuehn-Kędzierska
ul.3-go Maja 4/15, 62-800 Kalisz

Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja o wybórze wykonawcy - obsługa prawna 258 KB