Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Europejskich konkursem nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Wyniki naboru partner 502 KB