Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb doposażenia Biura SAKO, w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, złożyła firma:

EUROKERG Sp. zo.o.
Ul. Malborska 15 lok. 13
03-286 Warszawa

Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę komputera do SAKO 383 KB