• Data publikacji: 15 czerwca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na usługę szkoleniową obejmującą zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pn. „Prawo Zamówień Publicznych” dla pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na usługę szkoleniową obejmującą zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pn. „Prawo Zamówień Publicznych” dla pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska złożyła:

Europejska Grupa Doradcza Sp. zo.o.
Ul. Serbinowska 1 a, 62-800 Kalisz

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Info_wybór_Wykonawcy_15062016 336 KB