• Data publikacji: 4 sierpnia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż postępowanie o zmówienie na kompleksową organizację i obsługę konferencji w terminie 5-6 października 2016 r., realizowanej w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” zostało unieważnione.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: