I Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w 2021 roku.

W dniu 16 czerwca 2021 roku odbyło się I Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w 2021 roku, podczas którego Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej udzieliła Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2020 !

Rada AKO obradowała w Pałacu Tłokinia w Tłokini Kościelnej. Podczas spotkania Rada jednogłośnie przyjęła uchwały dotyczące m.in. sprawozdania finansowego SAKO za rok 2020, sprawozdania z realizacji budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska za rok 2020, udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2020 na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz uchwały Nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Program poprawy bezpieczeństwa – funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania występowania zjawisk katastrofalnych i awarii na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2021-2027”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w osobach Pana Dyrektora Grzegorza Potrzebowskiego oraz jego zastępcy Pana Michała Kurzawskiego. Panowie Dyrektorzy oraz Pani Ewa Milewska – Dyrektor Biura SAKO dokonali podsumowania realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podkreślając celowość zrealizowanych w ramach Strategii ZIT dla rozwoju AKO działań w obecnie kończącej się perspektywie. Obecność przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przyczyniła się do szerokiej dyskusji o przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, o zadeklarowanej dla Województwa Wielkopolskiego kwoty w ramach alokacji Regionalnego Programu na lata 2021-2027 oraz przede wszystkim o roli i celowości regionalnych, zintegrowanych projektów dla obszarów większych niż pojedyncze gminy, czy miasta.

Przykładem zintegrowanego, regionalnego projektu było utworzenie portalu e-usług publicznych dla 23 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru AKO (szczegóły tutaj – http://sako-info.pl/sfera-infrastrukturalno-srodowiskowa/platforma-e-uslug-systemu-rziip-ako/). Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisz, który jest Liderem projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” przedstawili szeroką gamę dostępnych usług w ramach utworzonego portalu zarówno dla jst i dla szerokiej rzeszy mieszkańców.

W spotkaniu brał również udział Pan prof. dr hab. inż. Jan Popczyk specjalista w szeroko pojętej energetyce, w tym z dziedzin energii odnawialnej. Pan Profesor wystąpił przedstawiając program pn. „Program budowy kompetencji społecznych i nowej generacji sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w drodze do samowystarczalności JST na obszarze AKO w środowisku Europejskiego Zielonego Ładu”, nawiązując do nowej perspektywy Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, że tzw. Zielony Ład będzie odgrywał wiodącą rolę w przyszłej perspektywie. Pan Prof. przedstawił założenia polityki zielonej energii oraz odpowiadał na pytania samorządowców w tej tematyce.

Całe posiedzenie zakończone zostało prezentacją filmu przedstawiającego zrealizowane w ramach Strategii ZIT dla rozwoju AKO działania oraz inwestycje.

Serdecznie dziękujemy za obecność i możliwość merytorycznej dyskusji wszystkim zaproszonym gościom !
Dziękujemy także zespołowi Pałacu Tłokinia za gościnę i profesjonalną obsługę !

Visits: 21

Krystyna Cieślak
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content