• Data publikacji: 21 grudnia 2015
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2016. Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie w trakcie roku. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju harmonogram wskazuje kwartały, w których uruchomione zostaną nabory wniosków, nie zaś terminy ogłoszenia konkursów.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2016 (grudzień 2015) (774.4 KB)

Oceń przydatność artykułu
Metadane: