Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2015, 2016, 2017 oraz 2018. Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie w trakcie roku. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju harmonogram wskazuje kwartały, w których uruchomione zostaną nabory wniosków, nie zaś terminy ogłoszenia konkursów.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: