FORMULARZ REJESTRACYJNY


Logo SAKO
Imię i nazwisko:
Nazwa firmy/ instytucji:
Ulica / numer budynku:  /  lok. 
Kod pocztowy / Poczta:  / 
   
Adres email:
   
Telefon komórkowy:
   
Oczekiwania żywnościowe:
   
Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o wskazanie ich w tym miejscu:
Dodatkowe informacje:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym na potrzeby realizacji procesu rejestracji uczestników konferencji: "ROLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W ROZWOJU LOKALNYM" która odbędzie się w dniach 5-6 października 2016r. w Pałacu Tłokinia, ul. Kościelna 46, Tłokinia Kościelna. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konferencji jest zgodne z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922. z późn. zm.) oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z siedzibą w Kaliszu przy ul.Częstochowskiej 25, lok. 31, 62-800 Kalisz. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestników konferencji: "ROLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W ROZWOJU LOKALNYM" i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Informujemy Panią/Pana, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.