„Działając razem, osiągniemy więcej” – w zakresie transportu i bezpieczeństwa

Zintegrowany transport publiczny budowany w oparciu o Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, rozwój gospodarki wodnej i bezpieczeństwo mieszkańców – to główne cele samorządów zrzeszonych w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wspólne działania w tym zakresie jednogłośnie potwierdził wczoraj rozszerzony Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Wspólne inwestycje transportowe opłacają się i służą tysiącom mieszkańcom Aglomeracji, wielu samorządom. Udowodniliśmy to już w ostatnich latach, pozyskując ponad 70 milionów złotych w ramach ZIT i inwestując je w strategie niskoemisyjne i mobilność miejską. W Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim kupiliśmy 20 ekologicznych autobusów, wybudowaliśmy 2 zintegrowane centra przesiadkowe, obiekty tupu „parkuj i jedź”, zmodernizowaliśmy zatoki autobusowe, przystanki i lampy uliczne.

Efekty tych przemyślanych i wspólnych działań odczuwają dziś wszyscy mieszkańcy Aglomeracji. Inwestycje w transport publiczny będziemy kontynuować w przyszłej perspektywie unijnej. By w  sprawny  i racjonalny sposób ubiegać się o kolejne miliony, musimy wiedzieć czego chcemy, a raczej czego oczekują mieszkańcy i jakie cele powinniśmy osiągnąć. Dlatego razem z 36 podmiotami z całego kraju opracowujemy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. To dokument strategiczny, nadrzędny dla podejmowanych w przyszłości inwestycji w transport, który musi godzić ze sobą kilka podstawowych wartości: troskę o zdrowie ludzi i stan otaczającej nas przyrody, dbałość o jakość powietrza i jakość oraz funkcjonalność usług publicznego transportu. Takie spojrzenie na rozwój transportu aglomeracyjnego jednogłośnie potwierdził wczoraj Zarząd Stowarzyszenia poszerzony o starostę powiatu pleszewskiego.

– Nie ulega wątpliwości, że jako aglomeracja powinniśmy wypracować pewien plan, który pozwoli stworzyć wspólny transport, co umożliwi realizację celów zmierzających do jeszcze lepszego rozwoju regionu – mówił Prezes Zarządu Krystian Kinastowski. – Wspólny transport zapewni spójność wewnętrzną aglomeracji.

Współpraca samorządów to wartość, która leży u podstaw Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, bo jak głosi nasze hasło „Działając razem, osiągniemy więcej”.

Wspólne działania Aglomeracji dotyczą również rozwoju innych ważnych sfer życia, bo tylko tak możemy optymalnie wykorzystać potencjał naszych samorządów. Na wczorajszym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu omawialiśmy też o wspólnej gospodarce wodnej, inwestycjach i przedsięwzięciach na okoliczność powodzi, lub odwrotnie: suszy. I ten przykład pokazuje jak ważne są zintegrowane działania. Żywioł wody nie uznaje granic, nie widzi gdzie kończy się jedna, a zaczyna druga gmina. Współpraca samorządów zwiększa wydajność i skuteczność Aglomeracji nie tylko w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale bezpieczeństwa w ogóle. Dlatego we współpracy z Państwową Strażą Pożarną opracowujemy pionierski program poprawy bezpieczeństwa.  W jego zakresie wyznaczyliśmy sobie cztery filary:

  1. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
  2. Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania dla mieszkańców AKO
  3. Modernizacja infrastruktury i sprzętu ratunkowego
  4. Solidarność gmin w przypadku wystąpienia zagrożenia

 

Start „Programu poprawy bezpieczeństwa na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” planuje się na koniec października , a sam program  będzie dokumentem wyjściowym do inwestycji w zakresie bezpieczeństwa w nowej perspektywie finansowej UE.

Visits: 163

Marcin Spętany
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content