Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz

Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 29 września 2016 do 6 October 2016