Poznaj instytucje w programie, ich kompetencje i adresy.

Instytucja Zarządzająca
Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie oraz wdrażanie WRPO, a także za przestrzeganie, stosowanie regulacji i zasad.

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu
Instytucja Zarządzająca może delegować część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczącej.

Komitet Monitorujący
Komitet Monitorujący WRPO2014+ działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP). Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu. Podobna sytuacja dotyczy powołania Instytucji Wdrażającej przez Instytucję Pośredniczącą. Warto także zaznaczyć, że zgodę na ustanowienie Instytucji Wdrażającej musi wyrazić także Instytucja Zarządzająca, jako odpowiedzialna za całość systemu w ramach właściwego programu.

Instytucja Pośrednicząca

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorstw czy budowy dróg.

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

 • Stowarzyszenie Metropolia Poznań (Związek ZIT dla MOF Poznania)
 • Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (Związek ZIT dla rozwoju AKO)

Kontakt do Instytucji Pośredniczących:

 1. ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
  Stowarzyszenie Metropolia Poznań
  Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań
  tel. 61 873 49 01
  e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
  adres strony www: http://www.zit.metropoliapoznan.pl
 2. ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim
  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska
  Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska
  ul. Częstochowska 25 lok. 31, 62-800 Kalisz
  tel. 62 598 52 37
  e-mail: biuro@sako-info.pl
  adres strony www: http://www.sako-info.pl
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
  tel. 61 846 38 19, fax 61 846 38 20
  tel. 62 598 52 37
  e-mail: wup@wup.poznan.pl
  adres strony www: http://rpo.wuppoznan.praca.gov.pl/
Oceń przydatność artykułu