ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wszystkie tryby zamówień publicznych

splash strategia sako 2 300x200 - „Informacja o wyniku postępowania na „Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

„Informacja o wyniku postępowania na „Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Odsłony: 17

splash strategia sako 2 300x200 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Opracowanie dokumentu pn. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Opracowanie dokumentu pn. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:...

splash strategia sako 2 300x200 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, informuje, że otwarcie ofert w ww. postępowaniu odbyło się w dniu 21 stycznia...

splash strategia sako 2 300x200 - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia na „Opracowanie dokumentu pn. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia na „Opracowanie dokumentu pn. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych...

splash strategia sako 2 300x200 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ.dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ.dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu, 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00005997/01 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01...

splash strategia sako 2 300x200 - Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ.dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ.dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społecznej dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Biuletyn Zamówień Publicznych...

splash strategia sako 2 300x200 - Informacja o unieważnienia postępowania na „Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”

Informacja o unieważnienia postępowania na „Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą...

plan adaptacji klimatu sako 300x300 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: zapytania ofertowego: na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: zapytania ofertowego: na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i z zasadą konkurencyjności...

prosto i kropka - Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wdrożeniu zasad prostego języka i komunikacji w urzędach Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz w Biurze...

plan adaptacji klimatu sako 300x300 - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska/Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niezbędnych badań...

1 2 3 4 11
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support