ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wszystkie tryby zamówień publicznych

zamowienia publiczne 2 300x300 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w postępowaniu: „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w postępowaniu: „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska” prowadzonym zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000...

oos 1 300x200 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: „KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ 2023 ORAZ OPRACOWANIE TRANSPORTOWEGO MODELU PODRÓŻY WRAZ Z ANALIZAMI RUCHU”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: „KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ 2023 ORAZ OPRACOWANIE TRANSPORTOWEGO MODELU PODRÓŻY WRAZ Z ANALIZAMI RUCHU”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:...

oos 2 300x198 - ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku”.

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE na „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania przez Wykonawcę „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pod nazwą Strategia rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku oraz przeprowadzenie...

badanie kierunkow ruchu w ako 300x200 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AKO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AKO

W dniu 20 stycznia 2023 roku Zamawiający Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI...

zmiana ogloszenia badanie kierunkow ruchu w ako 300x200 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ 2023 ORAZ OPRACOWANIE TRANSPORTOWEGO MODELU PODRÓŻY WRAZ Z ANALIZAMI RUCHU

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ 2023 ORAZ OPRACOWANIE TRANSPORTOWEGO MODELU PODRÓŻY WRAZ Z ANALIZAMI RUCHU

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00013385 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01 3.4.) Identyfikator...

badanie kierunkow ruchu w ako 300x200 - Kompleksowe badanie ruchu dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2023 oraz opracowanie transportowego modelu podróży wraz z analizami ruchu

Kompleksowe badanie ruchu dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2023 oraz opracowanie transportowego modelu podróży wraz z analizami ruchu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi: KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ 2023 ORAZ OPRACOWANIE TRANSPORTOWEGO MODELU PODRÓŻY WRAZ Z ANALIZAMI RUCHU. Identyfikator postępowania: ocds-148610-546d7218-8c34-11ed-94da-6ae0fe5e7159...

szacowanie badanie ruchu 300x200 - Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia na kompleksowe badanie ruchu dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2023 oraz opracowanie transportowego modelu podróży wraz z analizami ruchu

Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia na kompleksowe badanie ruchu dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2023 oraz opracowanie transportowego modelu podróży wraz z analizami ruchu

Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach...

ogloszenie 1 300x278 - Wyniki zapytania ofertowego w zakresie świadczenia usługi polegającej na pełnej obsłudze finansowo-księgowej, prowadzeniu gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Wyniki zapytania ofertowego w zakresie świadczenia usługi polegającej na pełnej obsłudze finansowo-księgowej, prowadzeniu gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na świadczenie usługi polegającej na pełnej obsłudze finansowo-księgowej, prowadzeniu gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, prowadzeniu ewidencji projektów...

wyniki postepowania 1 300x278 - Wyniki zapytania ofertowego w zakresie rozliczania finansowego projektu „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Wyniki zapytania ofertowego w zakresie rozliczania finansowego projektu „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku- zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie rozliczania finansowego projektu POIS.06.01.00-00-0073/22-00 pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji...

sprzatanie 300x233 - Zapytanie ofertowe na  świadczenie usługi sprzątania

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sprzątania

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska/Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi sprzątania...

1 2 3 11
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support