na stronie internetowej WRPO w naborze dot. 4.4.4 http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/009/372/original/Lista_rankingowa_po_ocenie_strategicznej_ZIT_(po_zmianach).pdf?1518782379 w liście projektów po ocenie strategicznej ZIT, opracowanej przez Związek ZIT zauważyliśmy błąd: w kolumnie nr wniosku dla niektórych projektów wpisano złe numery wniosków (kopiując prawdopodobnie z 4.3.2)

Oceń przydatność artykułu
Metadane: