Podstawą przygotowania założeń do projektu była ankieta przeprowadzona w 22 samorządach gminnych Metropolii Poznań (oraz w Powiecie Poznańskim) jak również w 21 samorządach gminnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (oraz w Powiecie Kaliskim,Powiecie Ostrowskim i w Powiecie Pleszewskim). Ankieta była przeprowadzona wśród urzędników oraz wśród jednostek gminnych odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej. Dzięki szczegółowym ankietom poznaliśmy dokładne potrzeby gmin w zakresie partycypacji seniorów, co było podstawą do przygotowania założeń projektu. Ankieta dostarczyła również bezpośrednie kontakty teleadresowe do osób zajmujących się seniorami w danej gminie (urzędnicy), do wszystkich klubów seniora na terenie danej gminy oraz do organizacji pozarządowych działających na obszarze 43 gmin, zajmujących się tematyką senioralną. Takie przygotowanie pozwoli w sposób efektywny zrealizować projekt w 38 samorządach gminnych.

Oceń przydatność artykułu