• Data publikacji: 23 czerwca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Pierwsze zwyczajne posiedzeniu Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej odbyło się wczoraj w kaliskim ratuszu. Jednogłośnym podjęciem uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Celem posiedzenie było  również podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Stowarzyszenia, oraz przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla oceny strategicznej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwały te również zatwierdzono jednogłośnie

Oceń przydatność artykułu
Metadane: