• Data publikacji: 23 sierpnia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


SAKO-PTZ.20.8.2016
Kalisz, dnia 23 czerwca 2016r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

na kompleksową organizację i obsługę konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” w dniach 05-06 października 2016r., realizowanej w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania
i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na kompleksową organizację i obsługę konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” złożyła firma:

”APM” – Event
ul.Raciborskiego 46; 62-800 Kalisz
Miejsce:
PAŁAC TŁOKINIA
ul. Kościelna 46; 62-860 Tłokinia Kościelna

Oceń przydatność artykułu
Metadane: