Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej oraz innych dokumentów w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul.Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Iwona Raszke-Rostkowska, zam. w Kaliszu.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Iwona Raszke-Rostkowska posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych oraz na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-biurową. Wybrana kandydatka wykazała się również dużą wiedzą w zakresie znajomości przepisów prawnych oraz zagadnień związanych z funduszami publicznymi.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Data wytworzenia: 24-03-2016
Data wprowadzenia: 24-03-2016
Okres publikacji na stronie od: 24 marca 2016 do 24 June 2016

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja o wynikach naboru 254 KB