Wiadomości

Sukcesy projektów

ROLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W ROZWOJU LOKALNYM

ROLA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W ROZWOJU LOKALNYM

Zgłoś swój udział w konferencji – Formularz rejestracyjny Mapa dojazdu – Pałac Tłokinia

Obszar funkcjonalny Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego

Obszar funkcjonalny Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego

Obszar funkcjonalny Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – Gminy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.