Wiadomości


22.07.2016r.

Aktualizacja dokumentów w ramach konkursów 8.3.5 oraz 9.3.5

Zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 http://sako-info.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-konkurs-nr-rpwp-08-03-05-iz-00-30-00116-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego/ [...]

Sukcesy projektów

Obszar funkcjonalny Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego

Obszar funkcjonalny Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego

Obszar funkcjonalny Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – Gminy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.